Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse blev oprettet den 30. september 1809 af greve Marcus Gerhard Rosencrone og hans hustru grevinde Agnete Marie Rosencrone, født Hielmstierne. Den gældende fundats er udfærdiget den 21. december 1976 med enkelte senere ændringer. Der kan læses mere om Stiftelsens historie i professor Jeppe Nevers bog fra 2017 her.


Det er i fundatsens § 4 a bestemt, at der af Stiftelsens årlige indtægt skal udbetales en tolvtedel til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.


Herudover giver fundatsen mulighed for, at der efter ansøgning kan ydes støtte til følgende formål: Kunstværker, der indkøbes efter § 4 d, skal i videst mulige omfang anvendes til udsmykning af offentlige lokaler.


Stiftelsen ledes af en direktion, der består af tidligere stiftamtmand Peter Christensen, tidligere departementschef Michael Lunn og professor Jeppe Nevers. Stiftelsens sekretær er Mads Møller Langtved.


Ansøgninger kan kun indgives ved at benytte Stiftelsens ansøgningsportal ved at trykke her.


Man skal oprette en profil på ansøgningsportalen for at indgive ansøgning, ligesom al kommunikation med Stiftelsen vil foregå via den oprettede profil på ansøgningsportalen.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stiftelsens kontormedhjælper, Lisa Holm Petersen på følgende mail: loj@jm.dk. Ansøgninger skal ikke sendes på mail men indgives ved at benytte Stiftelsens ansøgningsportal. Ansøgninger, der modtages pr. mail, bliver slettet. 


Der er ikke nogen ansøgningsfrister, men Stiftelsens direktion afholder to årlige møder. På disse møder afgør direktionen hvilke ansøgninger om støtte, der kan imødekommes. Ansøgere vil i forlængelse af møderne via ansøgningsportalen modtage skriftlig underretning om udfaldet af direktionens behandling.

Ansøgninger indgives til Stiftelsens ansøgningsportal

ved at trykke her.